Места за посещение

  • Водопадът „Скока” при река Белилката
  • Купените – една от най-красивите скални композиции в страната- група от скални кукли, образувани сред мастрихтски варовици с кремък. Разположени са на 200 m надморска височина по десния бряг на р. Белило, на 0,8 км СЗ от с. Реселец, Плевенска област по шосето за с. Бресте. Скалните кукли „Купените” са защитени като природна забележителност през 1972 г.
  • Разходка сред скалните феномени на селата Реселец и Бресте
  • Екопътека „Тектонски гребен Калето” – с. Реселец
  • Пътека за пешеходен туризъм – с. Сухаче
  • Геопарк „Искър – Панега”